1. Wstęp

1.1 Zobowiązujemy się chronić prywatność odwiedzających i użytkowników witryny Super Brush ™ LLC / Swab-its®.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających witrynę internetową, usługi i zakupy Super Brush ™ LLC / Swab-its®; innymi słowy, gdy określimy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do udostępniania strony internetowej Super Brush ™ LLC / Swab-its®, usług i zakupów; odwiedzając nasze strony internetowe, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które mają wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem swojego konta po zalogowaniu.

1.5 W niniejszej polityce określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Super Brush ™ LLC / Swab-its®. [Więcej informacji na nasz temat znajduje się w sekcji 12.]

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2.1 W tej sekcji 2 określiliśmy:
(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie - źródło i określone kategorie tych danych;
(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i
d) podstawy prawne przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, usług i zakupów („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu Twojego korzystanie z usług Źródłem danych o użytkowaniu jest Stat Counter, które mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej, usług i zakupów.

2.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta. Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, pełne informacje o firmie i informacje o zamówieniu. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą.

2.4 Możemy przetwarzać informacje zawarte w Twoim osobistym profilu na Superbrush.com/Swab-its.com. Dane profilu mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, pełne informacje o firmie i informacje o zamówieniu. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszego serwisu.

2.5 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są przekazywane podczas korzystania z naszych usług. Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą.

2.6 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji"). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami.

2.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i / lub usług („dane zapytaniaDane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług.

2.8 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („dane dotyczące relacji z klientami"). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a tobą lub twoim pracodawcą. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania nasze relacje z klientami, komunikowanie się z klientami, prowadzenie rejestrów tej komunikacji i promowanie naszych produktów i usług wśród klientów.

2.9 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej Superbrush.com/Swab-its.com („Data transakcji"). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów tych transakcji.

2.10 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień"). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów.

2.11 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne"). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Superbrush.com/Swab-its.com wygeneruje metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu. Dane korespondencji mogą być przetwarzane w celach komunikowania się z Tobą i prowadzenia dokumentacji.

2.12 W razie potrzeby możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce Super Brush ™ LLC / Swab-its® w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

2.13 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady.

2.14 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub do chronić swoje żywotne interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.

2.15 Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że o to poprosimy.

3. Udostępnianie swoich danych osobowych innym osobom

3.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm, to znaczy naszym spółkom zależnym Super Brush ™ LLC, Swab-its®, Bore-tips®, Caran Precision i naszej ostatecznej spółce holdingowej JRJRC oraz wszystkim jej spółkom zależnym, o ile jest to uzasadnione jest to niezbędne do celów i podstaw prawnych określonych w niniejszej polityce.

3.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to na drodze sądowej w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

3.3 Transakcje finansowe dotyczące naszych Superbrush.com, Swab-its.com, Bore-tips.com, Shop.Swab-its.com i usług są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, Authorize.net lub PayPal. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami.

4. Przekazywanie danych osobowych za granicę

4.1 W niniejszym punkcie 4 informujemy o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.2 My i inne nasze spółki z grupy mamy biura i obiekty w Stany Zjednoczone & Meksyk. Nie udostępniamy Twoich informacji żadnym biurom ani obiektom poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

4.3 Hosting naszych stron internetowych znajduje się w Stany Zjednoczone i Kanada.

4.4 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

5. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 W tej sekcji 5 określono nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

5.3 Zachowamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
(za) dane osobowe, zakupy, zamówienia, zapytania klientów zostaną zachowane.
[klienci mogą utrzymywać konto na Swab-its.com tak długo, jak potrzeba]

5.4 W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów, przez które Twoje dane osobowe będą przechowywane.

5.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Poprawki

6.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

6.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

6.3 Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy przeczytać odpowiednie przepisy i wytyczne organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
a) prawo dostępu;
(b) prawo do sprostowania;
c) prawo do usunięcia;
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; i
(h) prawo do wycofania zgody.

7.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych i odbiorców danych osobowych. O ile nie narusza to praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając www.swab-its.com po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

7.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za wypełnienie zobowiązania prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te to: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub wykonywanie jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej nam; lub cele uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

7.8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
a) zgoda; lub
(b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednak prawo to nie ma zastosowania, jeżeli miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

7.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych przez dzwoniąc pod numer 1.413.543.1442, email customerservice@swab-its.com lub pocztą 800 Worcester Street, Springfield, MA 01151oprócz innych metod określonych w niniejszej sekcji 7.

8. O plikach cookies

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „stałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Pliki cookie związane z kontem. Jeśli utworzysz u nas konto, będziemy używać plików cookie do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki cookie są zwykle usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać później, aby zapamiętać preferencje witryny po wylogowaniu.

9.2 Pliki cookie związane z logowaniem. Używamy plików cookie, gdy jesteś zalogowany, abyśmy mogli zapamiętać ten fakt. Dzięki temu nie będziesz musiał się logować za każdym razem, gdy odwiedzasz nową stronę. Te pliki cookie są zwykle usuwane lub czyszczone po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do funkcji i obszarów o ograniczonym dostępie tylko po zalogowaniu.

9.3 Pliki cookie związane z biuletynami e-mailowymi. Ta strona oferuje usługi subskrypcji biuletynów lub e-maili, a pliki cookie mogą być używane do zapamiętywania, czy jesteś już zarejestrowany i czy pokazywać określone powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych / anulowanych użytkowników.

9.4 Pliki cookie związane z przetwarzaniem zamówień. Ta witryna oferuje usługi handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić zapamiętanie zamówienia między stronami, abyśmy mogli je prawidłowo przetworzyć.

9.5 Pliki cookie związane z ankietami. Od czasu do czasu oferujemy ankiety dla użytkowników i kwestionariusze, aby zapewnić Ci interesujące spostrzeżenia, pomocne narzędzia lub dokładniej zrozumieć naszą bazę użytkowników. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki cookie, aby zapamiętać, kto już brał udział w ankiecie lub aby zapewnić Ci dokładne wyniki po zmianie stron.

9.6 Pliki cookie związane z formularzami. Kiedy przesyłasz dane za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub w formularzach komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione w celu zapamiętania danych użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.

9.7 Pliki cookie dotyczące preferencji witryny. Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z korzystania z tej witryny, zapewniamy funkcjonalność umożliwiającą ustawienie preferencji dotyczących sposobu działania tej witryny podczas jej używania. Aby zapamiętać Twoje preferencje, musimy ustawić pliki cookie, aby te informacje mogły być wywoływane za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję ze stroną, na którą wpływają Twoje preferencje.

9.8 Od czasu do czasu testujemy nowe funkcje i wprowadzamy subtelne zmiany w sposobie dostarczania witryny. Kiedy nadal testujemy nowe funkcje, te pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapewnienia spójnego korzystania z witryny, jednocześnie upewniając się, że rozumiemy, które optymalizacje nasi użytkownicy cenią najbardziej.

10.     Pliki cookie stron trzecich

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

10.2 W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczonych przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie stron trzecich, które możesz napotkać za pośrednictwem tej witryny.

10.3 Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić Twoje doświadczenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony, dzięki czemu możemy nadal tworzyć angażujące treści. Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.5 Na naszej stronie internetowej publikujemy reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google do Twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie w naszej witrynie i innych witrynach internetowych za pomocą plików cookie. To śledzenie zachowań pozwala Google na dostosowanie reklam, które widzisz na innych stronach internetowych, do Twoich zainteresowań, ale nie publikujemy reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z plików cookie sieci partnerskiej AdSense za pomocą tych ustawień lub za pomocą mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, Twoja rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby upewnić się, że opcja rezygnacji jest utrzymywana w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek do przeglądarek Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

10.6 Używamy statcounter.com do mierzyć odwiedziny w witrynie. Ta usługa wykorzystuje pliki cookies aby określić użytkownika po raz pierwszy i zwykłego użytkownika. Z polityką prywatności tego usługodawcy można zapoznać się pod adresem [http://statcounter.com/about/cookies/].

    • Analizy stron trzecich są używane do śledzenia i pomiaru wykorzystania tej witryny, abyśmy mogli nadal tworzyć angażujące treści. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie lub odwiedzanych stronach, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć witrynę dla Ciebie.
    • Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest, abyśmy rozumieli statystyki dotyczące liczby odwiedzających naszą witrynę, którzy dokonują zakupu i jako takie są to dane, które te pliki cookie będą śledzić. Jest to dla Ciebie ważne, ponieważ oznacza, że ​​możemy precyzyjnie prognozować biznes, co pozwala nam monitorować koszty reklamy i produktów, aby zapewnić najlepszą możliwą cenę.
    • Używamy również przycisków i / lub wtyczek mediów społecznościowych w tej witrynie, które umożliwiają łączenie się z siecią społecznościową na różne sposoby. Aby te działały, następujące serwisy społecznościowe, w tym; Facebook, Twitter, Linked In, Pinterest, Instagram i YouTube będą ustawiać pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny, które mogą być wykorzystywane do ulepszania Twojego profilu w ich witrynie lub do wzbogacania przechowywanych przez nich danych do różnych celów określonych w ich odpowiednich politykach prywatności.

11. Zarządzanie plikami cookies

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie można jednak uzyskać za pośrednictwem tych linków:
(za) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrom);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(do) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(re) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(mi) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); i
(fa) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Brzeg).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

11.4  Mamy nadzieję, że to wszystko wyjaśniło i jak wspomniano wcześniej, jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, czy potrzebujesz, czy nie, zwykle bezpieczniej jest pozostawić włączoną obsługę plików cookie, jeśli wchodzi ona w interakcję z jedną z funkcji, których używasz w naszej witrynie.

11.5 Jeśli jednak nadal szukasz więcej informacji, niż możesz skontaktować się z nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod kontaktu:

  • E-mail: customerservice@swab-its.com
  • Odwiedzając ten link: http://www.swab-its.com
  • Telefon: 1.413.543.1442

12. Nasze dane

12.1 Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez Super Brush ™ LLC.

12.2 Jesteśmy zarejestrowani w Stanach Zjednoczonych, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 800 Worcester Street, Springfield MA 01151.

12.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 800 Worcester Street, Springfield MA 01151.

12.4 Możesz się z nami skontaktować:
a) pocztą na adres Super Brush LLC / Swab-its® 800 Worcester Street, Springfield, MA 01151;
(b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej pod adresem www.swab-its.com;
(c) telefonicznie pod numerem 1.413.543.1442, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30 czasu wschodniego; lub
(d) pocztą elektroniczną na adres customerservice@swab-its.com

13. Inspektor ochrony danych

13.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Michael Lecrenski: mlecrenski@superbrush.com.

14. Dzieci

14.1 Witryny nie są skierowane do dzieci, a Super Brush ™ LLC / Swab-its® świadomie nie gromadzi danych osobowych bezpośrednio od użytkowników w wieku poniżej 13 lat ani z innych witryn lub usług skierowanych do dzieci. Zgodnie z federalną ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. (COPPA) nie będziemy świadomie prosić o dane osobowe żadnego dziecka w wieku poniżej 13 lat ani gromadzić go bez uzyskania wymaganej zgody rodziców. Dzieci mogą przeglądać Witryny bez gromadzenia danych osobowych.

14.2 Rodzic lub opiekun prawny, który wyraził zgodę na przekazanie przez dziecko Danych osobowych do jednej lub więcej Witryn, może później przeglądać Dane Osobowe dziecka i poprawiać lub usuwać te informacje, w całości lub w części; poinstruować Super Brush ™ LLC / Swab-its®, aby zaprzestał wykorzystywania Danych osobowych dziecka i / lub nie komunikował się dalej z dzieckiem; lub cofnij lub zmodyfikuj zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Customerservice@swab-its.com i podając imię i nazwisko oraz adres e-mail dziecka oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna. Odwiedź stronę http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html, aby uzyskać informacje Federalnej Komisji Handlu dotyczące ochrony prywatności dzieci w Internecie.

15.    Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

15.1 Obowiązuje od 1 stycznia 2005 r., Zgodnie z sekcją 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, jeśli osoba fizyczna będąca mieszkańcem Kalifornii podała Dane osobowe firmie w związku z relacjami biznesowymi, które są głównie do celów osobistych, rodzinnych lub domowych, a firma w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego ujawniła dane osobowe takiej osoby stronie trzeciej i wie lub powinna była wiedzieć, że taka osoba trzecia wykorzystała te informacje do własnych celów marketingu bezpośredniego, wówczas firma ta jest zobowiązana do ujawnienia takiej osobie na piśmie na żądanie, jakie Dane Osobowe zostały udostępnione i komu zostały udostępnione.
Wszelkie prośby o ujawnienie informacji wymagane przez prawo stanu Kalifornia należy przesyłać do nas pocztą elektroniczną na adres customerservice@swab-its.com lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej.
Super Brush ™ LLC / Swab-its®
800 Worcester Street
Springfield, MA 01151
Należy pamiętać, że zgodnie z tym prawem nie jesteśmy zobowiązani do odpowiadania na żądanie klienta częściej niż raz w roku kalendarzowym, ani też nie jesteśmy zobowiązani do odpowiadania na żadne żądanie, które nie zostało wysłane na wskazany powyżej adres e-mail lub pocztowy.

16.     Warunki mające zastosowanie do danych z krajów członkowskich UE

16.1 Nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W większości przypadków gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych.

16.2 Jeśli zbieramy dane osobowe od mieszkańców UE w sposób podlegający Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych, to oprócz powyższego, następujące warunki mają również zastosowanie do naszego gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania tych informacji:

17. Zgodność z zasadami Tarczy Prywatności

17.1 Podczas przetwarzania danych osobowych mieszkańców krajów członkowskich UE staramy się przestrzegać przepisów UE-USA. Zasady ramowe Tarczy Prywatności (zawiadomienie, wybór, odpowiedzialność za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych i ograniczenie celu, dostęp i odwołanie, egzekwowanie i odpowiedzialność) dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich UE. Jednakże przestrzeganie przez nas tych zasad może być ograniczone (a) do zakresu niezbędnego do spełnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub egzekwowania prawa; lub (b) na mocy ustawy, przepisów rządowych lub orzecznictwa. W przypadku rozbieżności między poniższymi zasadami a zasadami Tarczy Prywatności, nadrzędne będą zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield Framework, odwiedź listę Privacy Shield Departamentu Handlu USA pod adresem https://www.privacyshield.gov/list.

18. Podstawa poboru  

18.1 Jak określono powyżej, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, na które wyraziłeś wyraźną zgodę w momencie ich zbierania. Na przykład gromadzimy dane osobowe, gdy zdecydujesz się wziąć udział w jednej z naszych promocji. Gromadzimy i przetwarzamy również Dane osobowe w celu ulepszenia naszych usług, świadczenia usług i wykonywania zobowiązań wynikających z umów, które mamy z Tobą, oraz w celu wypełnienia naszych własnych zobowiązań prawnych.

18.2    Nie gromadzimy danych wrażliwych, na przykład danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia lub danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, od odwiedzających Witryny.

18.3  O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, ujawniamy dane osobowe tylko stronom trzecim, które w uzasadniony sposób muszą mieć do nich dostęp w celu przeprowadzenia transakcji lub działania, dla którego zostały pierwotnie zebrane, lub w celu świadczenia usług lub wykonywania zadań w naszym imieniu. lub zgodnie z naszymi instrukcjami. Wszystkie takie strony trzecie muszą zgodzić się na wykorzystywanie takich Danych Osobowych, które im przekazujemy, wyłącznie do celów, do których je zaangażowaliśmy i muszą albo: (a) przestrzegać zasad Tarczy Prywatności UE-USA lub innego mechanizmu dozwolonego przez obowiązujące UE & Szwajcarskie przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie przekazywania i przetwarzania danych osobowych; lub (b) zgadzają się zapewnić odpowiednią ochronę Danych osobowych, która nie jest mniej chroniona niż te określone w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku, gdy wiemy, że podmiot, któremu udostępniliśmy Dane osobowe, wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką prywatności, podejmiemy uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zapobieżenia, naprawienia lub zaprzestania wykorzystywania lub ujawniania.

18.4    Możemy również ujawniać dane osobowe w innych celach lub innym stronom trzecim, jeśli wyraziłeś zgodę lub zażądałeś takiego ujawnienia. Należy pamiętać, że ujawnimy dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania. Nie ponosimy odpowiedzialności za odpowiednie dalsze przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.

18.5  Możemy zatrudniać strony trzecie do przetwarzania lub analizowania danych osobowych, które zbieramy z witryn internetowych. Na przykład witryna może być utrzymywana lub hostowana przez zewnętrznego usługodawcę, promocją może zarządzać agencja promocji sprzedaży i / lub produkty mogą być realizowane przez hurtownika. Ci dostawcy i inne osoby trzecie, które świadczą dla nas usługi, są umownie zobowiązane do niewykorzystywania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których upoważnimy.

18.6 Możemy analizować dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie, aby stworzyć profil Twoich zainteresowań i preferencji, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji, które są dla Ciebie istotne. Możemy wykorzystać dodatkowe informacje o Tobie, jeśli są dostępne ze źródeł zewnętrznych, aby pomóc nam to skutecznie. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wykrywania i ograniczania oszustw i ryzyka kredytowego.

18.7  Twoje prawa obejmują: (a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na które wcześniej wyraziłeś zgodę; (b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; oraz (c) prawo do poprawienia lub usunięcia wszelkich nieprawidłowych części Twoich danych osobowych.

18.8 Jeśli zażądasz usunięcia nieprawidłowych danych osobowych, możemy zachować niektóre z Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów biznesowych lub dla ochrony interesu publicznego, zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Wszelkie dane osobowe, które udostępniłeś publicznie innym, mogą nadal być publicznie widoczne w Witrynach.

18.9 Masz również prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie, chociaż zastrzegamy sobie prawo do naliczenia za to rozsądnej opłaty w zależności od charakteru i częstotliwości Twoich żądań oraz naszego kosztu dostarczenia informacji. .

19. Pytania i skargi

19.1 Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przekazywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z customerervice@swab-its.com. Niezwłocznie zbadamy i spróbujemy rozwiązać skargi i spory w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Mieszkańcy Szwajcarii podlegający amerykańskim szwajcarskim zasadom Safe Harbor powinni kierować pytania pod ten sam adres.

19.2 Zgodnie z przepisami UE-USA. Privacy Shield i amerykańskie szwajcarskie zasady Safe Harbor, zobowiązujemy się do rozpatrywania skarg dotyczących Twojej prywatności oraz naszego gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli nie otrzymasz w odpowiednim czasie potwierdzenia swojej prośby lub masz nierozwiązany problem dotyczący prywatności lub wykorzystywania danych, którego nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https: // feedback-form .truste.com / watchdog / request.

19.3 Oprócz powyższego, możesz złożyć skargę do swojego domowego organu ochrony danych i możesz powołać się na wiążący arbitraż w przypadku niektórych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozwiązane przez inne mechanizmy dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe organów ochrony danych w UE można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

19.4 Federalna Komisja Handlu sprawuje jurysdykcję nad przestrzeganiem przez nas niniejszej Polityki prywatności i ram Tarczy Prywatności UE-USA. W ostateczności skargi dotyczące prywatności, które pozostają nierozwiązane po skorzystaniu z tych i innych kanałów, mogą podlegać wiążącemu arbitrażowi przed panelem Privacy Shield, który zostanie utworzony wspólnie przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską.

20. Witryny internetowe osób trzecich

20.1 Superbrush.com, Swab-its.com i Bore-tips.com mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Super Brush ™ LLC / Swab-its® nie kontroluje i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich innych witryn internetowych ani produktów i usług oferowanych przez lub za pośrednictwem witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy w Witrynach, nawet tych, z którymi możemy mieć powiązania. Decydując się na dostęp do witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą łącza za pośrednictwem tych witryn, robisz to na własne ryzyko. Należy uważnie zapoznać się z polityką prywatności i warunkami każdej takiej witryny.

20.2 Witryny mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” i widżety Facebooka, takie jak przycisk „Udostępnij” lub interaktywne miniprogramy działające w Witrynach. Funkcje te mogą gromadzić Twój adres IP, stronę, którą odwiedzasz w Witrynach i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie tej funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w Witrynach. Twoje interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.