Did You Know Super Brush Helps Personalize Medical Treatments?

Super Brush-vattpinnor används för att samla in saliv-DNA för molekylär diagnostik. Molekylär diagnostik används för att diagnostisera och övervaka sjukdomar, upptäcka risker och bestämma vilka terapier som fungerar bäst för enskilda patienter.

Med skumhandskar så små som 1,7 mm och längder upp till 2,5 meter är Super Brush-vattpinnar det perfekta verktyget för:

  • Rengöring av laboratorieutrustning inklusive kritiska ytor, pipetter, kyvetter
  • Ta bort skräp från kirurgisk utrustning före sterilisering
  • Visuell ren verifiering av ytor
  • Applicering av smörjmedel och lösningsmedel

Som specialist inom kontraktstillverkning för rengöring av medicintekniska produkter och utrustning kan Super Brush hjälpa till att ge en lösning på en utmaning. Vänligen kontakta development@superbrush.com eller ring oss på (413) 543-1442 för prover och ytterligare information.

Bore-tipsCustomizationMedical treartment

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras