Super borste HQ 800 Worcester Street Springfield, MA 01151

Vi tillhandahåller skum applikator lösningar för ledande organisationer inom industri-, medicinska, flyg-, tryck-, skjutvapen- och andra industrier. Vår omfattning, omfattning och kunskap om skumsvabbteknik och applikationer gör det möjligt för oss att ta itu med och anpassade designlösningar som andra inte kan.

Vi brinner för att ge våra kunder de bästa lösningarna som finns. Våra kunder kör skalan från tidig uppstart till århundradets gamla etablerade företag.

Om lösningen vilar på att applicera, samla, rengöra eller sprida material genom användning av skumapplikatorn och svabbprover, kommer vi att tillhandahålla praktiska lösningar - från koncept, genom testning för att skala upp hela vägen till högvolymproduktion. Var det anpassade mönster eller en av våra 3.000 + standard delar, kommer vi att ge den mest praktiska lösningen på ditt behov.

Dessutom hittar du vår Swab-its® märkesvaror i butiker, web-platser och kataloger och på denna webbsida för att köpa.

I nästan tre fjärdedelar av ett sekel har Super Brush löst kundproblem genom att leda i Foam Swab Technology.

I över 60 år har Super Brush tillverkat i Hampden County, MA. Som ledande inom design och utveckling av skumapplikatorer och svabbprover har Super Brushs högautomatiserade anläggning över 95 heltidsanställda inom teknik, produktion, kvalitet, försäljning & marknadsföring.