Swabs For Application and Removal of Medical Adhesives

Medicinska lim, som används för att hålla bond vävnad eller hålla apparater på plats, kan vara svårt att tillämpa och ta bort.  Använda bomullspinner kan lämna ludd bakom som kan förorena ytan.  Super Brush skumsvabbprover är ett luddfritt alternativ.

Super Brush svabbprover används med medicinska hudskyddsmedel, kirurgiska lim och självhäftande removers.  Super Brush skumsvabbprover är luddfria och handtagen är tillräckligt långa för att hålla handskar händer från att kontakta huden, till skillnad från traditionella våtservetter.

Kontakta development@superbrush.com att diskutera inklusive en Super Brush kompress som en komponent i din nästa medicinska lim, protectant eller remover produkt.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras