The Three Golden Rules for Safe Gun Handling

Regel ett: Håll alltid pistolen riktad i säker riktning

Genom att alltid se till att pistolen är riktad i en säker riktning du se till att ingen skada kommer att ske om pistolen skulle av misstag avfyras. A säker riktning innebär att om pistolen var riktad i en viss riktning och gick av det inte skulle orsaka skada eller skada. Baserat på ditt sunda förnuft kan du diktera vad som anses vara en säker riktning.

Regel två: Håll alltid fingret från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

När du håller din pistol, vila din avtryckarfinger utanför avtryckaren vakten vid sidan av pistolen. Håll fingret där tills du är redo att skjuta. Genom att göra så, du se till att pistolen inte av misstag kommer att avfyras på grund av ett finger slip.

Regel tre: Håll alltid pistolen oladdad tills den är klar att användas.

När du plockar upp en pistol, vill du se till att pistolens ammunitionskälla tas bort. Plocka upp pistolen se till att den är riktad i en säker riktning, hålla fingret av avtryckaren, engagera den mekaniska säkerheten om möjligt, ta bort ammunition källa, öppna åtgärden, visuellt och fysiskt inspektera kammaren (s) och tidskriftsområdet, och lämna åtgärden öppen med den mekaniska säkerheten ilagd. Om du inte vet hur man o denna process, lämna pistolen ensam och få hjälp från någon som vet.

Safe gun handlingThree golden rules

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras