When Cleanliness is Critical, Rely on Super Brush Foam Swabs

Facilitets-, monterings- och underhållspersonal uppskattar värdet av att använda de rätta rengöringsverktygen.  Att behöva re-ren ett område slösar tid och resurser.  Om du använder luddfria skumsvabbprover kan du öka din rengöringsprecision och effektivitet.

Super Brush luddfria skumsvabbprover:

  • Byt ut bomullspinnen i renrums- och monteringsoperationer
  • Kontrollera mängden rengöringsvätska som appliceras så att det blir mindre avfall
  • Kan användas för att avlägsna överflödig känkningsfärg, lösningsmedel, lim, smörjmedel, och sprutade beläggningar, löda, grus, och partiklar från beredda ytor
  • Är mjuka och absorberande för rengöring av känslig utrustning och slangar.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras